Các Hoạt Động Từ Thiện

Vietnamese

Mỗi 1 đô la chúng tôi nhận được từ quý vị,  thì 91 xu được sử dụng phân phối đến các chương trình từ thiện. Chúng tôi chuyển ngân thẳng đến các vị đại diện tín nhiệm của hội đến nơi địa phương phân phối quỹ.

Quỹ Từ Thiện Teresa hội đoàn thuộc giáo hội Công Giáo. Tuy nhiên, chúng tôi thường tiếp xúc và làm việc từ thiện chung với các tôn giáo và các hội đoàn khác ngoài Công Giáo qua các vị đại diện có uy tín.

Quỹ Từ Thiện Teresa làm công tác từ thiện đến mọi thành phần cần giúp đở, không phân biệt tôn giáo hoặc chủng tộc.

 

Các phần quà và thực phẩm của Quỹ Từ Thiện Teresa ở tại Nhà Thờ Tin Lành Phú Lâm đang được đóng gói và sẵn sàng để các anh chị thiện nguyện giao đi. (Hình Trên)

Chúng tôi có những thiện nguyện viên tại các vùng địa phương rất tích cực hăng say giúp đở trong công việc bác ái. Họ cung cấp các thông tin những người cần được giúp đở và gởi đến chúng tôi các chi tiết về sinh hoạt và công tác họ đã thực hiện qua hình ảnh và các bài truyện tường thuật rất cảm động.

các hình ảnh và bài viết sẽ được trình bày trên trang web này đễ quý vị dễ theo dõi hoặc tìm hiểu thêm về những sinh hoạt của Quỹ Từ Thiện Teresa.

Việt Nam có nhiều địa bàn hoạt động của Quỹ Từ Thiện Teresa. Vì đây là nơi Quỹ Từ Thiện bắt đầu hoạt động , nhưng nhiệm vụ của chúng tôi không giới hạn ở đây , và sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào cần giúp đở.

VN: Liên Lạc

Chào mừng bạn đến với trang mạng Teresa Charities !

Teresa Charities was founded in 2002 and incorporated in 2004. It is the work of many people, but principally the work of the founder,
Deacon An Vu. Thank you.
Teresa Charities, Inc. !
Office
PO Box 13237
Portland, OR 97213-0237

Phone: 1 (877) 252-5136

Quý vị có thể hổ trợ trực tiếp

More than 91% of every dollar contributed goes to recipients. We deliver funds by wire transfer to trusted and responsible church agencies in the local area.With the GiveDirect Credit Card processing service, no fees are taken on your Visa or Mastercard donation.

We receive 100% of your gift. A low fee of 2.85% is deducted from American Express donations.

So please give with confidence.

VN: Hình Ảnh Sinh Hoạt Phục Vụ

Back to Top