Chương Trình Gây Quỹ

Vietnamese

Hội Từ Thiện Teresa Charities cung cấp giúp đở gạo cho những cụ già nghèo neo đơn. Sự hỗ trợ này có được là nhờ  đến từ bạn, các nhà tài trợ và bạn bè của chúng tôi ở khắp nơi. Hoạt động từ thiện ở nước ngoài, công việc của chúng tôi là sắp xếp nhân sự từng địa phương để phân phối việc cung cấp một cách hiệu quả và đáng tin cậy nhất.

Tại Mỹ, vai trò của chúng tôi là phối hợp các vận động gây quỹ qua nhiều hình thức để có ngân quỹ càng hiệu quả càng tốt.

Chúng tôi thực hiện những buổi gây quỹ với các chương trình âm nhạc giải trí, nhân cơ hội đó, chúng tôi trình bày giới thiệu các chương trình chúng tôi thực hiện từ thiện của Quỹ Từ ThiệnTeresa đến các nhà tài trợ và thân hữu.

Chúng tôi sử dụng phương tiện quảng cáo trên radio, qua sự hổ trợ miễn phí của Tổng đài.

Chúng tôi có  xuất bản một số bích chương nói về những hoạt động của chúng tôi và kêu gọi sự hổ trợ.

Chúng tôi duy trì trang web này để bày tỏ lòng biết ơn đến các ân nhân, mạnh thường quân, cũng như kêu gọi lòng hão tâm của quý vị giúp đở cho chương trình này được phát triển tốt đẹp.

 

Thầy Phó Tế Vũ Thành An

 

VN: Liên Lạc

Chào mừng bạn đến với trang mạng Teresa Charities !

Teresa Charities was founded in 2002 and incorporated in 2004. It is the work of many people, but principally the work of the founder,
Deacon An Vu. Thank you.
Teresa Charities, Inc. !
Office
PO Box 13237
Portland, OR 97213-0237

Phone: 1 (877) 252-5136

Quý vị có thể hổ trợ trực tiếp

More than 91% of every dollar contributed goes to recipients. We deliver funds by wire transfer to trusted and responsible church agencies in the local area.With the GiveDirect Credit Card processing service, no fees are taken on your Visa or Mastercard donation.

We receive 100% of your gift. A low fee of 2.85% is deducted from American Express donations.

So please give with confidence.

VN: Hình Ảnh Sinh Hoạt Phục Vụ

Back to Top