Săn Sóc Các Cụ

Vietnamese

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi Rất Đơn Giản: Cung cấp gạo đến các cụ già nghèo khó neo đơn.
Mục Đích Của Chúng Tôi Cũng Rất Đơn Giản: Cố gắng giảm đi những đau khổ 

 

Sơ Tuyết Hồng đang trao gạo đến cụ Nguyễn Thị Hiền 75 tuổi ở Việt Nam

.

Sơ Tuyết Hồng viếng thăm ông bà Văn Trung. Vì nước mưa lụt nền nên họ dùng miếng ván lót để đi trên nền nhà. Không biết là sau trận bảo Damrey thì tình hình nhà cửa của họ ra sao? Chúng tôi chưa được thông tin về họ.

Buddhist nun Thich Nu Tri Tien, representing Teresa Charities, provides rice money to Ms. Le Thi Ngo, who at 91 is blind.

Ni Cô Tri Tiên đại diện Quỹ Từ Thiện Teresa trao tặng một số tiền để cụ Lê Thị Ngọ  mua gạo. Cụ đã 91 tuổi và bị mù

Rất hiếm trường hợp  chúng tôi tặng tiền mặt, tuy nhiên đôi khi chúng tôi thực hiện để cho người nhận dễ dàng mua gạo ngay tại nơi mình ở.

. Bên trái là ngôi nhà cũ được tu sửa lại để săn sóc các cụ. Đó là căn hộ nơi sinh sống cho 5 cụ già. Không có căn hộ đó thì họ không có nơi nương tựa.

Những hoạt động bác ái đó thường được sự hổ trợ của các tôn giáo và các đoàn thể khác. Ngôi Nhà dưỡng lão được sự điều hành bởi các sơ. Họ tình nguyện tận hiến để giúp các cụ, Quỹ Từ thiện Teresa khó thành công nếu không có các sơ và các vị tình nguyện viên giúp tay. 

Kể từ Tháng 6 năm 2008 đến nay, chúng tôi đã cung cấp được trên 15 ngàn  cho  các cụ già nhận được 10 lb gạo mỗi tháng. Chương trình từ thiện Thánh Nữ Teresa Hài Đồng được thành công là nhờ những bàn tay và tấm lòng từ tâm của quý vị ân nhân.

Ngoài ra Quỹ Từ Thiện Teresa có những Chương Trình và các dự án Khác Như:

1- Xây Cầu tại các Làng Quê

2- Lập Nhà Trẻ và Thư Viện

3- Chương Trình Cứu các Thai Nhi

4- Nhà Dưỡng Lão

 

VN: Liên Lạc

Chào mừng bạn đến với trang mạng Teresa Charities !

Teresa Charities was founded in 2002 and incorporated in 2004. It is the work of many people, but principally the work of the founder,
Deacon An Vu. Thank you.
Teresa Charities, Inc. !
Office
PO Box 13237
Portland, OR 97213-0237

Phone: 1 (877) 252-5136

Quý vị có thể hổ trợ trực tiếp

More than 91% of every dollar contributed goes to recipients. We deliver funds by wire transfer to trusted and responsible church agencies in the local area.With the GiveDirect Credit Card processing service, no fees are taken on your Visa or Mastercard donation.

We receive 100% of your gift. A low fee of 2.85% is deducted from American Express donations.

So please give with confidence.

VN: Hình Ảnh Sinh Hoạt Phục Vụ

Back to Top